Základní škola a mateřská škola Sdružení

VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Jsme šesti třídní mateřská škola, která je součástí právního subjektu: Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080.

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola má dva pavilony na pozemku mateřské školy a jeden na pozemku školy základní.

První pavilon na pozemku mateřské školy je hospodářský, kde je kuchyň, prádelna a kancelář zástupkyně ředitelky MŠ. Druhý pavilon patří dětem. V přízemí jsou třídy Šnečci a Kočičky, v prvním patře jsou třídy Ježci a Žabičky.

V pavilonu na pozemku základní školy jsou dvě třídy Berušky a Tygříci.

Ve školním roce 2021/2022 jsou děti umístěny do tříd následovně:

Berušky - děti ve věku 3 roky

Tygříci - děti ve věku 3 - 4 roky

Šnečci - děti ve věku   3 - 5 let 

Kočičky - děti ve věku  4 - 6 let - předškoláci

Žabičky - děti ve věku   5 - 6  let - předškoláci

Ježci - děti ve věku 5 - 7 let - předškoláci

V mateřské škole o děti pečuje 12 kvalifikovaných učitelek 3 asistentky pedagoga a 7 správních zaměstnanců.

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "POZNÁVÁME SVĚT", který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Do ŠVP jsme zařadili PRVKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY. Každá třída si vytváří svůj vlastní třídní vzdělávací program, který je uzpůsoben konkrétní věkové skupině dětí.

Při práci s dětmi jsme vedeni snahou o jejich přirozený a harmonický rozvoj ve všech oblastech, usilujeme o naplnění všech jejich základních potřeb. Děti vedeme k samostatnosti, rozvíjíme jejich sociální dovednosti a znalosti z okolního světa. Témata volíme s ohledem na jednotlivá roční období a aktuální dění ve společnosti. V průběhu dne střídáme aktivity volné i řízené, dáváme dětem dostatek prostoru pro spontánní hru. Každý den chodíme s dětmi ven. K pobytu venku využíváme naši rozlehlou školní zahradu, kterou jsme částečně zrekonstruovali, chodíme na vycházky do okolí, popřípadě na různé výlety či exkurze vhodné k právě probíraným tématům.

 

Výše školného na školní rok 2021/ 2022 - 591 Kč/ měsíc