Platby

13.ledna 2023  |   Mateřská škola  |  


Školné - úhrada za předškolní vzdělávání

Výše školného pro školní rok 2022/2023: 720,-Kč měsíčně

Školné se platí předem a to nejpozději do posledního dne měsíce na účet školy č. 71710800/5500 jako variabilní symbol uvádějte číslo, které jste obdrželi při nástupu do mateřské školy (po celou dobu kdy dítě navštěvuje školku je stejný), jako specifický symbol uvádějte 555. Bez zadání VS a SS nebude platba identifikovatelná a bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla.

Zadejte na Váš účet trvalý měsíční příkaz na 10 měsíců (srpen – květen) k zasílání pravidelných měsíčních plateb. Přeplatky stravného budou v červnu vyrovnány zpět na Váš účet, případně dle dohody kdykoliv.

Stane-li se, že z jakéhokoli důvodu nemůžete úhrady provést v daném termínu, je nutné v kanceláři školy (osobně nebo telefonicky) dohodnout odložení plateb. V případě neuhrazení předepsaných plateb dojde k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání. Platby v hotovosti jsou možné ve výjimečných případech, a to po dohodě s ekonomem školy /paní Věra Lípová/ nebo vedoucí školní jídelny /paní Stanislava Poláková/.

Děti v posledním roce předškolní docházky školné NEPLATÍ!

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEHRADÍ - DĚTI NAROZENÉ DO 31.08.2017

DĚTI S OŠD ŠKOLNÉ TÉŽ NEHRADÍSTRAVNÉ - ÚHRADA STRAVNÉHO 


Výše stravného na školní rok 2022/ 2023 


číslo účtu pro stravné: 71710878/5500Od 1. 2.  2023 platí výše záloh:

Měsíčně:

- celodenní - 960 Kč

- polodenní -  800 Kč 


Stravné se platí předem a to nejpozději 20. dne předchozího měsíce (platba na následující měsíc) na výše uvedený účet s uvedením VS dítěte.  Zadejte na Váš účet trvalý měsíční příkaz na 10 měsíců (srpen - kveten) k zaslání pravidelných plateb. Přeplatky budou v červnu  vráceny zpět na Váš účet, případne dle dohody kdykoliv. Platby v hotovosti jsou možné pouze ve výjimečných případech. 

Krátké zprávy
Zveřejněno: 31.1.2023
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K ZIMNÍMU TÁBORU

VÁŽENÍ RODIČE,

DNE 14.2.2023 OD 15,30h v divadélku školy  SE KONÁ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K ZIMNÍMU TÁBORU.

TĚŠÍM SE NA VÁS.

D.HAVRANOVÁ

Zveřejněno: 24.1.2023
Podzimní sběr papíru
Za podzimní sběr starého papíru byli před Vánocemi odměněni nejlepší sběrači:
Martin J. 6.A
Bára Z. 6.A
Nela Z. 3.B
Děkujeme i ostatním zúčastněným.
Zveřejněno: 9.1.2023
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Dne 3.2.2023 máme pololetní prázdniny.

Zveřejněno: 9.1.2023
POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Vydávání pololetního vysvědčení dne 31.1.2023.

Zveřejněno: 20.9.2022
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Žádost ke stažení v dokumentech

Pomoc Pražanům (praha.eu)

Zveřejněno: 2.9.2022
Bulletin 2022/2023
bulletin 1.9.2022.doc
Velikost: 307kb
Zveřejněno: 29.8.2022
Třída PO,PZ-platební údaje - darovací smoluva
2022/2023
účet školy: 71710800/5500
VS: obdrželi jste při červnové schůzce  od vedoucí školní jídelny
SS: 599 055 527

Stránky tříd
Základní škola
0.ročník
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
9.A
9.B
PO
PZ
Školní družina
Oddělení A
Oddělení B
Oddělení C
Oddělení D
Oddělení E
Oddělení F
Mateřská škola
Berušky
Ježci
Kočičky
Šnečci
Tygříci
Žabičky

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Adresa:Sdružení 1080/2a, Praha 4, 140 00
IČO:613 845 18
DIČ:Nejsme plátci DPH
Ředitelka školy:Mgr. Romana Mrázková
E-mail:reditelka@zssdruzeni.cz
Web:www.zssdruzeni.cz
Datová schránka:jnhnbfx
Zřizovatel:Městská část Praha 4

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 222 201 200, MŠ 222 201 230
Mobil:(+420) 734 853 416, 734 853 417, MŠ 773 304 590

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zssdruzeni.cz
Ekonom:karasova@zssdruzeni.cz

Bankovní účty

Školné a kroužky:71710800/5500
Stravné:71710878/5500

Mapa

Mapa