Platby, aktualizováno 24.1.2024

30.června 2023  |   Mateřská škola  |  


Školné - úhrada za předškolní vzdělávání

Výše školného pro školní rok 2023/2024: 1.170,-Kč měsíčně

Školné se platí předem a to nejpozději do posledního dne měsíce na účet školy č. 71710800/5500 jako variabilní symbol uvádějte číslo, které jste obdrželi při nástupu do mateřské školy (po celou dobu kdy dítě navštěvuje školku je stejný), jako specifický symbol uvádějte 555. Bez zadání VS a SS nebude platba identifikovatelná a bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla.

Zadejte na Váš účet trvalý měsíční příkaz na 10 měsíců (srpen – květen) k zasílání pravidelných měsíčních plateb. Přeplatky stravného budou v červnu vyrovnány zpět na Váš účet, případně dle dohody kdykoliv.

Stane-li se, že z jakéhokoli důvodu nemůžete úhrady provést v daném termínu, je nutné v kanceláři školy (osobně nebo telefonicky) dohodnout odložení plateb. V případě neuhrazení předepsaných plateb dojde k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání. Platby v hotovosti jsou možné ve výjimečných případech, a to po dohodě s ekonomem školy /paní Irena Karasová/ nebo vedoucí školní jídelny /paní Stanislava Poláková/.

Děti v posledním roce předškolní docházky školné NEPLATÍ!

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEHRADÍ - DĚTI NAROZENÉ DO 31.08.2018

DĚTI S OŠD ŠKOLNÉ TÉŽ NEHRADÍSTRAVNÉ - ÚHRADA STRAVNÉHO 

Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

 

Cena stravného podle věkových kategorií:

 

 

3-6 let

7 a více let

Dopolední svačina

10,- Kč

11,- Kč

Oběd

28,- Kč

28,- Kč

Odpolední svačina

10,- Kč

10,- Kč

 

 

 

Denní normativ

48,- Kč

49,- Kč

Výše měsíční úplaty

1008,- Kč

1029,- Kč

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Způsoby platby stravného:       

  • trvalým příkazem k úhradě na účet 71710878/5500 s uvedením variabilního symbolu dítěte.
  • jednorázovým příkazem k úhradě
  • hotově v kanceláři vedoucí ŠJ – pouze v mimořádných případech. 

      

Vstup do kanceláře školní jídelny je pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Pokyny k jednotlivým způsobům platby dostane strávník při přihlášení.

 

Strávníkovi, který nemá k 1. dni v měsíci stravné uhrazeno, nebude strava poskytnuta.

Platba musí být připsána na účet jídelny nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.

Přeplatek na konci školního roku či v případě ukončení docházky je vrácen na bankovní účet, z kterého je stravné hrazeno nebo vyplacen v hotovosti.

Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze 1. den neplánované nepřítomnosti. Tento oběd je možné vyzvednout ve stanovené době: 11.15 – 11.40 hodin

na rampě u kuchyně mateřské školy. Další dny nemoci je nutné obědy odhlásit.

Obědy se odhlašují 24 hodin předem nebo nejpozději do 8.00 hodin týž den ráno.

Obědy lze odhlašovat a změny lze dělat telefonicky do školní kuchyně MŠ na čísle 222 201 231 do 14.00 hodin předcházejícího dne. 

 
Krátké zprávy
Zveřejněno: 9.4.2024
Volby členů školské rady

Vážení rodiče, na třídních schůzkách dne  23. 5. 2024 se uskuteční volby členů do školské rady. Podrobnější informace v sekci Školská rada.

Zveřejněno: 3.4.2024
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY A DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY DNE 18.6.2024

1.třída 2024/2025

0.ročník 2024/2025

Zveřejněno: 3.4.2024
Poslední třídní schůzky + volby do ŠKOLSKÉ RADY dne 23.5.2024 od 16,00h.
Zveřejněno: 3.4.2024
1.5. státní svátek, 2.5. - 4.5. 2024 ředitelské volno
Zveřejněno: 3.4.2024
Náhradní termín zápisu do 1.třídy dne 25.4.2024
Zveřejněno: 3.4.2024
ZÁPIS do 1.třídy 2024/2025 ve dnech 10.4.,11.4. od 14,00 - 18,00h
Zveřejněno: 5.2.2024
ZIMNÍ TÁBOR

Info naleznete v záložce třídy PO.

Zveřejněno: 4.9.2023
BULLETIN MŠ
Zveřejněno: 4.9.2023
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Žádost ke stažení v dokumentech

Pomoc Pražanům (praha.eu)

Zveřejněno: 3.9.2023
Bulletin 2023/2024
Stránky tříd
Základní škola
0.ročník
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
PO
Školní družina
Oddělení A
Oddělení B
Oddělení C
Oddělení D
Oddělení E
Oddělení F
Mateřská škola
Berušky
Ježci
Kočičky
Šnečci
Tygříci
Žabičky

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Adresa:Sdružení 1080/2a, Praha 4, 140 00
IČO:613 845 18
DIČ:Nejsme plátci DPH
Ředitelka školy:Mgr. Romana Mrázková
E-mail:reditelka@zssdruzeni.cz
Web:www.zssdruzeni.cz
Datová schránka:jnhnbfx
Zřizovatel:Městská část Praha 4

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 222 201 200, MŠ 222 201 230
Mobil:(+420) 734 853 416, 734 853 417, MŠ 773 304 590

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zssdruzeni.cz
Ekonom:karasova@zssdruzeni.cz

Bankovní účty

Školné a kroužky:71710800/5500
Stravné:71710878/5500
Školní online pokladna:71710923/5500

Mapa

Mapa