Ceny obědů od 1.9.2024

24.června 2024  |   Školní jídelna  |  


Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Každý strávník odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování, kterou se zákonní zástupci zavazují platit stravné včas a v plné výši.

 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

věk

1 oběd

měsíční platba

7 - 10 let

38,- Kč

798,- Kč

11 - 14 let

40,- Kč

840,- Kč

15 let a více

42,- Kč

882,- Kč

 

Způsoby platby stravného:       

  • trvalým příkazem k úhradě na účet 71710878/5500 s uvedením variabilního symbolu žáka.
  • jednorázovým příkazem k úhradě
  • hotově v kanceláři vedoucí ŠJ – pouze v mimořádných případech.       

Pokyny k jednotlivým způsobům platby dostane strávník při přihlášení.

 

Strávníkovi, který nemá k 1. dni v měsíci stravné uhrazeno, nebude strava poskytnuta.

Platba musí být připsána na účet jídelny nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.

 

·         Přeplatek na konci školního roku či v případě ukončení docházky je vrácen na bankovní účet, z kterého je stravné hrazeno nebo vyplacen v hotovosti.

·        Po zaplacení je strava přihlášena a při nepřítomnosti žáka ve škole je nutné oběd odhlásit a to 24 hodin předem nebo nejpozději do 7,30 hodin týž den ráno.  

·         Výběr obědu je automatizovaný, proto si každý strávník musí zakoupit čip.

·       Cena čipu je 150,- Kč. Při ztrátě nebo poškození je nutné koupit čip nový. Čipy jsou jednorázové, částka není vratná.

Aktivovaný čip slouží k odběru stravy, přihlášení se do docházky a otevírání vstupních dveří budovy školy.

·      Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Jídelníčky jsou na tří týdny vyvěšeny na stránkách školy a v budově na místech rodičům přístupným. Obsluha objednávkového boxu je jednoduchá, srozumitelná a žáci budou přímo v jídelně seznámeni s postupem objednávání. Žákům nižších ročníků pomáhají vždy vychovatelé školní družiny nebo pedagogický dozor v jídelně.

·         Možnost výběru bude ukončena 5 dní před voleným dnem, možno i přes internet.

·         Odhlášení oběda je možné 24 hodin předem nebo do 7.30 hodin téhož dne na tel. 222 201 209, 222 201 200, nebo e-mail:  jidelna@zssdruzeni.cz

·         Vstup do kanceláře školní jídelny je pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny.

 


Krátké zprávy
Zveřejněno: 17.6.2024
POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST

MILÍ RODIČE, PRARODIČE, SOUSEDÉ NAŠÍ ŠKOLY, RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA ZAHRADNÍ SLAVNOST DNE 20.6.2024 OD 16,00h.

Zveřejněno: 17.6.2024
PODĚKOVÁNÍ

VEDENÍ ŠKOLY DĚKUJE NAŠEMU ZŘIZOVATELI A RODIČŮM NAŠICH ŽÁKŮ ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.


Zveřejněno: 13.6.2024
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY A DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY DNE 18.6.2024

ZAČÍNÁME V 17,00h.

1.třída 2024/2025

0.ročník 2024/2025

Zveřejněno: 27.5.2024
Výsledky voleb do školské rady 2024
Zveřejněno: 30.4.2024
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. tříd  2024/2025 najdete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ZÁPIS

Zveřejněno: 9.4.2024
Volby členů školské rady

Vážení rodiče, na třídních schůzkách dne  23. 5. 2024 se uskuteční volby členů do školské rady. Podrobnější informace v sekci Školská rada.

Zveřejněno: 4.9.2023
BULLETIN MŠ
Zveřejněno: 4.9.2023
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Žádost ke stažení v dokumentech

Pomoc Pražanům (praha.eu)

Zveřejněno: 3.9.2023
Bulletin 2023/2024
Zveřejněno: 29.8.2022
Třída PO,PZ-platební údaje - darovací smoluva
2022/2023
účet školy: 71710800/5500
VS: obdrželi jste při červnové schůzce  od vedoucí školní jídelny
SS: 599 055 527

Stránky tříd
Základní škola
0.ročník
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
PO
Školní družina
Oddělení A
Oddělení B
Oddělení C
Oddělení D
Oddělení E
Oddělení F
Mateřská škola
Berušky
Ježci
Kočičky
Šnečci
Tygříci
Žabičky

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Adresa:Sdružení 1080/2a, Praha 4, 140 00
IČO:613 845 18
DIČ:Nejsme plátci DPH
Ředitelka školy:Mgr. Romana Mrázková
E-mail:reditelka@zssdruzeni.cz
Web:www.zssdruzeni.cz
Datová schránka:jnhnbfx
Zřizovatel:Městská část Praha 4

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 222 201 200, MŠ 222 201 230
Mobil:(+420) 734 853 416, 734 853 417, MŠ 773 304 590

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zssdruzeni.cz
Ekonom:karasova@zssdruzeni.cz

Bankovní účty

Školné a kroužky:71710800/5500
Stravné:71710878/5500
Školní online pokladna:71710923/5500

Mapa

Mapa