Zápis do 1. tříd 2023/2024

23.ledna 2023  |   Zápis do ZŠ  |   Mgr. Romana Mrázková  |  

Zápis proběhne ve dnech 12.dubna a 13. dubna 2023


 

Milí rodiče, v letošním roce nás čeká tradiční zápis, proběhne prezenční formou přímo na ZŠ SDRUŽENÍ.  Chceme dětem zážitek ze zápisu dopřát ještě před usednutím do školních lavic.

Těšíme se na děti.

 

1. TERMÍN:  


Den:   12. dubna 13. dubna 2023

ČAS:   14:00 – 18:00 hodin

 

NÁHRADNÍ TERMÍN: 25. dubna 2023 v čase od 14:00 do 16:00 hodin

(čas po domluvě s vedením školy, pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily)

 

2. VĚK dítěte 6 let k 31. 8. 2023:


·          dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017,

·          pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku - zákonný zástupce doloží kopii Rozhodnutí o udělení odkladu. 3. VĚK dítěte 5 let k 31. 8. 2023:

 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

·         dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),

·         dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení + odborného lékaře.

 

4. ORGANIZACE ZÁPISU:

a)  k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 14:00 do 18:00 hodin,

b)  předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,

c)  zápis je rozdělen na formální část a motivační část (cca 20 minut)

d)  při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy,

e)  u zápisu je přítomno vedení školy a školní psycholožka, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci, motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně.

 

V případě, že si rodiče nejsou jistí s nástupem dítěte do základní školy a mají pochybnosti o zvládnutí školní docházky ze strany dítěte, mohou se poradit s dětským psychologem či odborným lékařem a požádat o odklad školní docházky. Návštěvu u odborníka neodkládejte, prosím, na poslední chvíli, objednání termínu trvá někdy až 3 měsíce.

 

Pokud mají rodiče obavy a nejsou si jistí, zda je jejich dítě skutečně již pro školu připravené, je možné objednat jej k vyšetření ve školském poradenském zařízení (to jsou pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, či střediska výchovné péče). Tato zařízení mají rovněž pravomoc vystavit případně doporučení k odkladu školní docházky. K tomuto doporučení musí rodič ještě doložit doporučení od odborného lékaře, který může popsat důvody k odkladu ze zdravotních důvodů, nebo jen souhlasit s doporučením školského poradenského zařízení. 

Oba doklady pak musí zákonný zástupce předat při zápisu do 1. třídy. 

 

Pokud doporučující dokumenty k odkladu školní docházky nedoloží do tohoto termínu nebo nedoplní chybějící doklady do 31. 5. 2023, automaticky je dítě povinné v září školní docházku nastoupit. Pokud však dítě využije odkladu školní docházky, mělo by tento rok být skutečně stimulováno, aby dohnalo to, kde mělo ještě rezervy. Může tento rok docházet nadále do mateřské školy, popřípadě může navštěvovat tzv. přípravnou třídu, která bývá zpravidla zřizována u škol základních. Podle novely Školského zákona s platností od září 2016 již nejsou tyto třídy určeny pouze pro děti se sociálním znevýhodněním, jak tomu bylo dříve, ale primárně pro děti právě s odkladem školní docházky.

 

5. ŠKOLSKÝ OBVOD (dle vyhlášky o školských obvodech základních škol)

Doudlebská, Družnosti, 5.května - lichá č. 1 – 27, sudá č. 2 – 38, K Ochozu, Na Jezerce,  Na Lepším, Na Pankráci – lichá č. 95 – 125, sudá č. 72 – 82, Na Úspěchu, Na Veselí, Na Výsledku I a II, Nad Jezerkou, Nad Nuslemi, Nad Studánkou, Nám. Hrdinů, Pikrtova, Pod Lázní, Rovnoběžná, Sdružení, Soudní, Spolupráce, Svážná, U Svépomoci, U Čtyř domů, U Družstva Ideál, U Družstva Repo, U Družstva Život, U Družstev, U Jezerky, U Libušiných lázní, U Slovanské pojišťovny, V Zálomu, Zdaru, Zdařilá, Družstevní ochoz, Hvězdova – lichá č. 27 – 41, V Občanském domově, Sevřená

 

6. KRITÉRIA PŘIJETÍ

 

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Sdružení.

4 body

Dítě s trvalým pobytem na území MČ P4.

3 body

Dítě s trvalým pobytem v hl. m. Praha.

2 body

Ostatní.

1 bod

 

7. PŘEHLED TERMÍNŮ

1.

Zápis (rodič + dítě + pedagog)

12. 4. a 13. 4. 2023

2.

Losování (v případě potřeby)

2. 5. 2023

3.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí § 36 odst. 3, zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Před vydáním rozhodnutí o přijetí    3. 5. 2023

4.

Zveřejnění přijatých dětí

Nejpozději 4. 5. 2023

 5. 

Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí

Po 4. 5. 2023

6.

Možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí podle § 38 ost. 1, zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí 4. 5. 2023

7.

Předložení doporučujících posudků k odkladu povinné školní docházky

Do 31. 5. 2023

 

 


Přehled spádovosti

Krátké zprávy
Zveřejněno: 22.11.2023
STÁVKA 27.11.2023 - informace o provozu školy

Dne 27. 11. 2023 bude výuka probíhat v podobě dohledu pouze pro 0. - 5.ročník od 8,00 - 11,40h a bude zajištěna školní družina (11,40 -18,00h).

Školní jídelna nebude v provozu z personálních důvodů, ale děti dostanou obědové balíčky.

Nejsme schopni zajistit výuku z personálních důvodů pro 2.stupeň, proto výuka neproběhne a žáci si dne 27.11.2023 budou plnit náhradní školní povinnosti doma, bude se jednat o opakování učiva formou domácích úkolů.

 Školní stravování není pro žáky 2. stupně zajištěno.

Zveřejněno: 14.9.2023
Zimní tábor

Zimní tábor se koná od 4.2.-9.2.2023

Kapacita je již naplněna.

zimni-tabor-2024.docx
Velikost: 68kb
Zveřejněno: 4.9.2023
BULLETIN MŠ
Zveřejněno: 4.9.2023
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Žádost ke stažení v dokumentech

Pomoc Pražanům (praha.eu)

Zveřejněno: 3.9.2023
Bulletin 2023/2024
Zveřejněno: 7.3.2023
Výsledky v soutěži AJ KONVERZACI

English speaking competition 

We would like to thank everyone that participated. You did an excellent job!
Special congratulations to the winners and now going to the next round:
7th: Anastazie and Karolína 
8th: Alice, Markéta and Jirka V. 
9th: Miroslav, Alžběta and Michal
We are proud of you :) 
Alicia Rzepski and Kateřina Došková
Zveřejněno: 29.8.2022
Třída PO,PZ-platební údaje - darovací smoluva
2022/2023
účet školy: 71710800/5500
VS: obdrželi jste při červnové schůzce  od vedoucí školní jídelny
SS: 599 055 527

Stránky tříd
Základní škola
0.ročník
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
PO
Školní družina
Oddělení A
Oddělení B
Oddělení C
Oddělení D
Oddělení E
Oddělení F
Mateřská škola
Berušky
Ježci
Kočičky
Šnečci
Tygříci
Žabičky

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Adresa:Sdružení 1080/2a, Praha 4, 140 00
IČO:613 845 18
DIČ:Nejsme plátci DPH
Ředitelka školy:Mgr. Romana Mrázková
E-mail:reditelka@zssdruzeni.cz
Web:www.zssdruzeni.cz
Datová schránka:jnhnbfx
Zřizovatel:Městská část Praha 4

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 222 201 200, MŠ 222 201 230
Mobil:(+420) 734 853 416, 734 853 417, MŠ 773 304 590

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zssdruzeni.cz
Ekonom:karasova@zssdruzeni.cz

Bankovní účty

Školné a kroužky:71710800/5500
Stravné:71710878/5500
Školní online pokladna:71710923/5500

Mapa

Mapa