Ceny obědů od 1.9.2023

24.ledna 2024  |   Školní jídelna  |  


Aktualizace 24.1.2024


Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

věk1 obědměsíční platba
7 - 10 let31,- Kč651,- Kč
11 - 14 let33,- Kč693,- Kč
15 let a více35,- Kč735,- Kč

Způsoby platby stravného:       

  • trvalým příkazem k úhradě na účet 71710878/5500 s uvedením variabilního symbolu žáka.
  • jednorázovým příkazem k úhradě
  • hotově v kanceláři vedoucí ŠJ – pouze v mimořádných případech. 

      

Vstup do kanceláře školní jídelny je pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Pokyny k jednotlivým způsobům platby dostane strávník při přihlášení.

 

Strávníkovi, který nemá k 1. dni v měsíci stravné uhrazeno, nebude strava poskytnuta.

Platba musí být připsána na účet jídelny nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.

Přeplatek na konci školního roku či v případě ukončení docházky je vrácen na bankovní účet, z kterého je stravné hrazeno nebo vyplacen v hotovosti.


Po zaplacení je strava přihlášena a při nepřítomnosti žáka ve škole je nutné oběd odhlásit a to 24 hodin předem nebo nejpozději do 7,30 hodin týž den ráno. 


Výběr obědu je automatizovaný, proto si každý strávník musí zakoupit čip.

Cena čipu je 150,- Kč. Při ztrátě nebo poškození je nutné koupit čip nový. Čipy jsou jednorázové, částka není vratná.

Aktivovaný čip slouží k odběru stravy, přihlášení se do docházky a otevírání vstupních dveří budovy školy.

Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Jídelníčky na tří týdny budou vyvěšeny na stránkách školy a v budově na místech rodičům přístupným. Obsluha objednávkového boxu je jednoduchá,

srozumitelná a žáci budou přímo v jídelně seznámeni s postupem objednávání. Žákům nižších ročníků pomáhají vždy vychovatelé školní družiny nebo pedagogický dozor v jídelně.

Možnost výběru bude ukončena 5 dní před voleným dnem, možno i přes internet.

Odhlášení oběda je možné 24 hodin předem nebo do 7.30 hodin téhož dne na tel. 222 201 209, 222 201 200, nebo e-mail:  jidelna@zssdruzeni.cz

Krátké zprávy
Zveřejněno: 9.4.2024
Volby členů školské rady

Vážení rodiče, na třídních schůzkách dne  23. 5. 2024 se uskuteční volby členů do školské rady. Podrobnější informace v sekci Školská rada.

Zveřejněno: 3.4.2024
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY A DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY DNE 18.6.2024

1.třída 2024/2025

0.ročník 2024/2025

Zveřejněno: 3.4.2024
Poslední třídní schůzky + volby do ŠKOLSKÉ RADY dne 23.5.2024 od 16,00h.
Zveřejněno: 3.4.2024
1.5. státní svátek, 2.5. - 4.5. 2024 ředitelské volno
Zveřejněno: 3.4.2024
Náhradní termín zápisu do 1.třídy dne 25.4.2024
Zveřejněno: 3.4.2024
ZÁPIS do 1.třídy 2024/2025 ve dnech 10.4.,11.4. od 14,00 - 18,00h
Zveřejněno: 5.2.2024
ZIMNÍ TÁBOR

Info naleznete v záložce třídy PO.

Zveřejněno: 4.9.2023
BULLETIN MŠ
Zveřejněno: 4.9.2023
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Žádost ke stažení v dokumentech

Pomoc Pražanům (praha.eu)

Zveřejněno: 3.9.2023
Bulletin 2023/2024
Stránky tříd
Základní škola
0.ročník
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
PO
Školní družina
Oddělení A
Oddělení B
Oddělení C
Oddělení D
Oddělení E
Oddělení F
Mateřská škola
Berušky
Ježci
Kočičky
Šnečci
Tygříci
Žabičky

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Adresa:Sdružení 1080/2a, Praha 4, 140 00
IČO:613 845 18
DIČ:Nejsme plátci DPH
Ředitelka školy:Mgr. Romana Mrázková
E-mail:reditelka@zssdruzeni.cz
Web:www.zssdruzeni.cz
Datová schránka:jnhnbfx
Zřizovatel:Městská část Praha 4

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 222 201 200, MŠ 222 201 230
Mobil:(+420) 734 853 416, 734 853 417, MŠ 773 304 590

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zssdruzeni.cz
Ekonom:karasova@zssdruzeni.cz

Bankovní účty

Školné a kroužky:71710800/5500
Stravné:71710878/5500
Školní online pokladna:71710923/5500

Mapa

Mapa