Ceny obědů

2.září 2021  |   Školní jídelna  |  

Platba za stravné od 1.9.2022

věk 1 oběd měsíční platba
7 - 10 let 31,- Kč 660,- Kč
11 - 14 let 33,- Kč 700,- Kč
15 let a více 35,- Kč 750,- Kč

Cena obědů je stanovena vyhláškou č. 463/211 finanční limit na nákup potravin.

Každý strávník má nárok na odběr "dotovaného" oběda (platí pouze náklady na nákup potravin) po dobu pobytu ve škole a první den nemoci. Další dny nepřítomnosti ve škole je nutné stravu odhlásit.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Jestliže v době školních prázdnin na základě rozhodnutí ředitele školy je možnost školního stravování, pak žákům nelze poskytnout dotovaný oběd. Do ceny za stravování jsou tak zahrnuty i věcné a režijní náklady.

Stravné se platí bezhotovostním převodem na účet jídelny 71710878/5500 s uvedením VS dítěte (variabilní symbol dostane žák při nástupu do školy a je platný po celou dobu školní docházky) tak, aby platba byla připsána na účet jídelny nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce. Bez včasné úhrady nebude strava vydána. Zadejte na váš účet trvalý měsíční příkaz na 10 měsíců (srpen – květen) k zasílání pravidelných záloh. Přeplatky budou vráceny zpět na účet plátce na konci června ( po dohodě s ved. jídelny kdykoliv.) V případě, že platba nebude uhrazena včas, nebude strava vydána.

Po zaplacení je strava přihlášena a při nepřítomnosti žáka ve škole je nutné oběd odhlásit a to 24 hod předem nebo nejpozději do 7, 30 hod týž den ráno.

Při nástupu žáka do školy je nutné zakoupit elektronický čip. Záloha na čip je 150,- Kč. Po ukončení docházky žák neponičený čip vrátí a bude mu vrácena záloha. Aktivovaný čip slouží k odběru stravy, přihlášení se do docházky a otevírání vstupních dveří budovy školy.

Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Jídelníčky na tří týdny budou vyvěšeny na stránkách školy a v budově na místech rodičům přístupným. Obsluha objednávkového boxu je jednoduchá, srozumitelná a žáci budou přímo v jídelně seznámeni s postupem objednávání. Žákům nižších ročníků pomáhají vždy vychovatelé školní družiny nebo pedagogický dozor v jídelně. Možnost výběru bude ukončena 5 dní před voleným dnem, možno i přes internet.

Odhlášení oběda je možné 24 hodin předem, nebo do 7.30 hodin téhož dne na tel. 222 201 209, 222 201 200, nebo e-mail jidelna@zssdruzeni.cz.

Krátké zprávy
Zveřejněno: 22.11.2023
STÁVKA 27.11.2023 - informace o provozu školy

Dne 27. 11. 2023 bude výuka probíhat v podobě dohledu pouze pro 0. - 5.ročník od 8,00 - 11,40h a bude zajištěna školní družina (11,40 -18,00h).

Školní jídelna nebude v provozu z personálních důvodů, ale děti dostanou obědové balíčky.

Nejsme schopni zajistit výuku z personálních důvodů pro 2.stupeň, proto výuka neproběhne a žáci si dne 27.11.2023 budou plnit náhradní školní povinnosti doma, bude se jednat o opakování učiva formou domácích úkolů.

 Školní stravování není pro žáky 2. stupně zajištěno.

Zveřejněno: 14.9.2023
Zimní tábor

Zimní tábor se koná od 4.2.-9.2.2023

Kapacita je již naplněna.

zimni-tabor-2024.docx
Velikost: 68kb
Zveřejněno: 4.9.2023
BULLETIN MŠ
Zveřejněno: 4.9.2023
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Žádost ke stažení v dokumentech

Pomoc Pražanům (praha.eu)

Zveřejněno: 3.9.2023
Bulletin 2023/2024
Zveřejněno: 7.3.2023
Výsledky v soutěži AJ KONVERZACI

English speaking competition 

We would like to thank everyone that participated. You did an excellent job!
Special congratulations to the winners and now going to the next round:
7th: Anastazie and Karolína 
8th: Alice, Markéta and Jirka V. 
9th: Miroslav, Alžběta and Michal
We are proud of you :) 
Alicia Rzepski and Kateřina Došková
Zveřejněno: 29.8.2022
Třída PO,PZ-platební údaje - darovací smoluva
2022/2023
účet školy: 71710800/5500
VS: obdrželi jste při červnové schůzce  od vedoucí školní jídelny
SS: 599 055 527

Stránky tříd
Základní škola
0.ročník
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
PO
Školní družina
Oddělení A
Oddělení B
Oddělení C
Oddělení D
Oddělení E
Oddělení F
Mateřská škola
Berušky
Ježci
Kočičky
Šnečci
Tygříci
Žabičky

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Adresa:Sdružení 1080/2a, Praha 4, 140 00
IČO:613 845 18
DIČ:Nejsme plátci DPH
Ředitelka školy:Mgr. Romana Mrázková
E-mail:reditelka@zssdruzeni.cz
Web:www.zssdruzeni.cz
Datová schránka:jnhnbfx
Zřizovatel:Městská část Praha 4

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 222 201 200, MŠ 222 201 230
Mobil:(+420) 734 853 416, 734 853 417, MŠ 773 304 590

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zssdruzeni.cz
Ekonom:karasova@zssdruzeni.cz

Bankovní účty

Školné a kroužky:71710800/5500
Stravné:71710878/5500
Školní online pokladna:71710923/5500

Mapa

Mapa