Informace ŠD

30.srpna 2023  |   Školní družina  |   Renata Dittrichová  |  

 Vážení rodiče,

Řádně vyplněný zápisní lístek zákonný zástupce žáka odevzdá službě u hlavního vchodu do školy:

pondělí 4. září od 15:00 h. do 18:00 h. nebo v úterý 5. září 2023 od 6:30 h. do 8:00 h.

Pokud tak zákonný zástupce žáka neučiní, nemůže být žák/ žákyně do školní družiny přihlášen/přihlášena.

Do zápisního lístku prosíme zapsat veškeré zdravotní problémy – hlavně alergie a všechny osoby, které budou Vaše dítě vyzvedávat.

                              Tel. školní družina: 773304589 (6:30 – 8:00 hod., pondělí-čtvrtek 11:40 – 18:00 hod.

                              pátek 11:40 – 16:00 hod.)

 

                              Platba za ŠD: cena školní družiny je 300,-Kč / měsíc.

ŠD je placena bezhotovostně 3000,-Kč na celý školní rok, nebo ve dvou splátkách na účet 71710800/5500

Variabilní symbol: obdržel každý žák při nástupu do školy nebo je zapsán v Žákovské knížce.

Specifický symbol: 333

První splátka za 1. pol. ve výši 1200,- Kč (září-prosinec 2023) musí být uhrazena do 15. 9. 2023.

Druhá splátka za 2. pol. ve výši 1800,-Kč (leden–červen 2024) musí být uhrazena do 15. 1. 2024.

V případě, že nebude platba uhrazena v daném termínu, může být Vaše dítě vyloučeno ze školní družiny. 

Provozní doba ŠD: pondělí-čtvrtek 6:30 – 18:00 hod., pátek 6:30 – 16:00 hod.

Ranní ŠD je od 6:30 do 7:35 hod. – vchod hlavní budovou školy

Zákonný zástupce předá dítě službě u dveří do školy. Dítě se přihlašuje čipem v šatně školy.

Poté se v šatně přezuje a převleče a jde do divadélka školy (děti z PO a Přípravné třídy jdou rovnou do

divadélka).

V 7:40 hod. děti odchází do svých tříd. Po celou dobu je přítomný dozor na chodbách i v šatnách školy.

Po vyučování předává tř. učitelka děti vychovatelce/vychovateli u své třídy. Po příchodu do oddělení C, D zadní budova školy (vchod branou do zahrady), oddělení A, B, E, F zůstává v hlavní budově školy, probíhá

hygiena a odchází se na oběd.

Prosíme rodiče o strpení, kapacita jídelny je malá, proto oběd trvá déle.

Vychovatelky nenutí děti dojídat celý oběd, ale je třeba, aby dítě alespoň část oběda snědlo.

Do zápisního lístku prosíme zapsat veškeré zdravotní problémy – hlavně alergie a všechny osoby, které budou Vaše dítě vyzvedávat.

Dítě si můžete vyzvednout ze ŠD:

Po 4. vyučovací hodině (12:20 hod. – 13:30 hod.) 

Po 5. vyučovací hodině (13:20 hod. – 13:30 hod.) dále po 15:00 hod. po návratu ze školní zahrady.                                                   

Po obědě následují odpočinkové a zájmové činnosti.

V 13:30 hod. odcházíme dle počasí na školní hřiště nebo vycházky do okolí školy do 15:00 hod. V tomto časovém rozpětí nelze děti bez vážnějších důvodů vyzvedávat. Pokud se tak stane, musíte se předem domluvit s vychovatelem/vychovatelkou svého oddělení.

Prosíme vhodné oblečení a obuv dle ročního období na převlečení.

                        

              

                                 POTŘEBY DÍTĚTE DO ŠD:      

  • Vyplněný, podepsaný zápisní lístek a odevzdaný v řádném termínu /s vyplněním poradíme/
  • oblečení a obuv pro pobyt na školním hřišti /dle ročního období/
  • plátěnou tašku
  • pláštěnku

Vše prosíme podepsat.

 

Po návratu ze školní zahrady probíhá hygiena a svačina (dítě by mělo mít svačinu z domova).

Následuje příprava na vyučování, didaktické hry a poté hry dle vlastního výběru dětí.

Oddělení A, B, E, F odchází pondělí-čtvrtek v 16:00 hod. do zadní budovy (vchod z ulice Družstevní ochoz) zde je koncová ŠD pro všechna oddělení (označení oddělení, kde je jaké oddělení bude vyvěšeno zvonků).

V pátek zůstává oddělení A, B, E, F v hlavní budově školy (celá školní družina má provoz do 16:00 h.!!!)

V případě, že si pro dítě přijde osoba, která není uvedena v zápisním lístku, nebude dítě vydáno. Na tel. hovor nelze brát zřetel!

Týdenní a denní omluvenky ze ŠD (úřední doklad): jsou uznány pouze předtištěné a řádně vyplněné. Byly předány se zápisovými lístky ŠD, jsou ke stažení na webových stránkách školy /družina – dokumenty/ a na žádost vydají vychovatel/vychovatelky ŠD.

Dítě si vyzvedáváte:

pondělí-čtvrtek do 18:00 hod.

pátek do 16:00 hod.!!!

Pokud tak z vážných důvodů neučiníte a vychovatel/vychovatelka se s Vámi nebude moci telefonicky spojit, škola je povinna informovat-Policii ČR a Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Při vyzvedávání dětí zůstaňte prosím u dveří, aby Vás Vaše dítě vidělo.

Prosíme rodiče, aby si důkladně přečetli a dodržovali řád školní družiny a pravidelně sledovali informace

na nástěnkách u vchodu do ŠD, webové stránky školní družiny a informace v notýsku Vašeho dítěte.

 

Pro vyzvedávání dítěte používejte zvonku s označením oddělení, kam Vaše dítě dochází.

 

Z důvodu bezpečnosti a ochrany vašich dětí do prostor školy bez vyzvání nevstupují rodiče ani

sourozenci dětí navštěvující ŠD.

 

Přeji krásný a klidný školní rok 2023/2024.

 

                                               Renata Dittrichová, vedoucí vychovatelka 

Krátké zprávy
Zveřejněno: 22.11.2023
STÁVKA 27.11.2023 - informace o provozu školy

Dne 27. 11. 2023 bude výuka probíhat v podobě dohledu pouze pro 0. - 5.ročník od 8,00 - 11,40h a bude zajištěna školní družina (11,40 -18,00h).

Školní jídelna nebude v provozu z personálních důvodů, ale děti dostanou obědové balíčky.

Nejsme schopni zajistit výuku z personálních důvodů pro 2.stupeň, proto výuka neproběhne a žáci si dne 27.11.2023 budou plnit náhradní školní povinnosti doma, bude se jednat o opakování učiva formou domácích úkolů.

 Školní stravování není pro žáky 2. stupně zajištěno.

Zveřejněno: 14.9.2023
Zimní tábor

Zimní tábor se koná od 4.2.-9.2.2023

Kapacita je již naplněna.

zimni-tabor-2024.docx
Velikost: 68kb
Zveřejněno: 4.9.2023
BULLETIN MŠ
Zveřejněno: 4.9.2023
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Žádost ke stažení v dokumentech

Pomoc Pražanům (praha.eu)

Zveřejněno: 3.9.2023
Bulletin 2023/2024
Zveřejněno: 7.3.2023
Výsledky v soutěži AJ KONVERZACI

English speaking competition 

We would like to thank everyone that participated. You did an excellent job!
Special congratulations to the winners and now going to the next round:
7th: Anastazie and Karolína 
8th: Alice, Markéta and Jirka V. 
9th: Miroslav, Alžběta and Michal
We are proud of you :) 
Alicia Rzepski and Kateřina Došková
Zveřejněno: 29.8.2022
Třída PO,PZ-platební údaje - darovací smoluva
2022/2023
účet školy: 71710800/5500
VS: obdrželi jste při červnové schůzce  od vedoucí školní jídelny
SS: 599 055 527

Stránky tříd
Základní škola
0.ročník
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
PO
Školní družina
Oddělení A
Oddělení B
Oddělení C
Oddělení D
Oddělení E
Oddělení F
Mateřská škola
Berušky
Ježci
Kočičky
Šnečci
Tygříci
Žabičky

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Adresa:Sdružení 1080/2a, Praha 4, 140 00
IČO:613 845 18
DIČ:Nejsme plátci DPH
Ředitelka školy:Mgr. Romana Mrázková
E-mail:reditelka@zssdruzeni.cz
Web:www.zssdruzeni.cz
Datová schránka:jnhnbfx
Zřizovatel:Městská část Praha 4

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 222 201 200, MŠ 222 201 230
Mobil:(+420) 734 853 416, 734 853 417, MŠ 773 304 590

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zssdruzeni.cz
Ekonom:karasova@zssdruzeni.cz

Bankovní účty

Školné a kroužky:71710800/5500
Stravné:71710878/5500
Školní online pokladna:71710923/5500

Mapa

Mapa