Základní škola a mateřská škola Sdružení

Kroužky od 4.10.2021 (otevření kroužků bude záležet na epidemické situaci)
 
Fotbal -0.-2.ročník - Mgr. Trajhan -1500Kč/ pololetí -úterý 15,30-16,30h -tělocvična nebo hřiště
Fotbal -3.-6.ročník - Mgr. Teplan -1500Kč/pololetí - úterý 16,30-17,30h -tělocvična nebo hřiště
Kino - 2. - 9.ročník - Mgr.Havranová -zdarma -formou přihlášky POUZE přihlášeným dětem
Vv  1.-2.ročník - Mgr. Klapačová -2000Kč včetně materiálu/pololetí čtvrtek 15,00-16,00h -učebna 3.B -1.patro
Vv  3.-5.ročník - Mgr. Krulichová -2000Kč včetně materiálu/pololetí čtvrtek  15,00-16,00h - učebna 4.B -1.patro
Hudební kroužek 1.st.- Mgr. Justová -1500Kč/pololetí čtvrtek 13,15-14,15h -divadélko -suterén
Ostatní kroužky se bohužel neotevřou z důvodu malého počtu zájemců.
POZOR - kroužek se platí až po 1.odučené hodině kroužku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!