Základní škola a mateřská škola Sdružení

Milí rodiče,
dne 13. 12. odpadá kroužek Relaxace a hry s hudbou z důvodu porady školského poradenského pracoviště. 🙏
 
Děti by to měly vědět z poslední hodiny.
Mockrát děkuji! 🍁 🎃
 
LD, školní psycholožka
How Teachers Should Spend a Snow Day | Study.com
Milí rodiče,
dne 1. listopadu odpadá kroužek Relaxace a hry s hudbou z důvodu konání schůze školského poradenského pracoviště.
Uvidíme se s dětmi znovu o týden později.
Přeji hodně podzimní pohody! 🍁 🎃
školní psycholožka
Free Images : nature, girl, leaf, flower, food, spring, relax, color, autumn,  rest, colorful, yellow, season, sit, leaves, carving, dreams, doll figure  4896x3264 - - 1178351 - Free stock photos - PxHere

KROUŽKY DNE 4.10.2021 ZAHÁJENY.

LEKTOR(UČITEL(LKA) SI VŽDY PRO ŽÁKY PŘIJDE 10 MIN PŘED ZAČÁTKEM KROUŽKU PŘED ŠKOLU A DO DRUŽINY.

PO SKONČENÍ KROUŽKU BUDOU DĚTI PŘEDÁNY RODIČŮM NEBO DRUŽINY.

Pokyny k platbě kroužků
Fotbal 0.-2. ročník          21011
Fotbal 3.-6. ročník          21012
VV 0.-2. ročník          21013
VV 3.-5. ročník          21014
Hudební          21015

Prosíme o  zaplacení kroužku po první absolvované hodině.
Číslo účtu je 71710800/5500. Variabilní symbol je číslo dítěte, které se také používá k platbě obědů.
Specifický symbol zvolíte dle kroužku v tabulce.
OTEVŘENÍ KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
                                       od 4.10. 2021
 
Fotbal 0.-2.ročník - Mgr. Teplan -1500Kč/ pololetí, úterý 15,30-16,30h - tělocvična nebo hřiště
Fotbal 3.-6.ročník - Mgr. Teplan -1500Kč/pololetí, úterý 16,30-17,30h - tělocvična nebo hřiště
Kino 2. - 9.ročník - Mgr. Havranová -zdarma -formou přihlášky POUZE přihlášeným dětem
Vv  0.-2.ročník - Mgr. Klapačová - 2000Kč včetně materiálu/pololetí, čtvrtek 15,00-16,00h
učebna 3.B -1.patro
Vv  3.-5.ročník - Mgr. Krulichová -2000Kč včetně materiálu/pololetí, čtvrtek  15,00-16,00h 
učebna 4.B -1.patro
Hudební kroužek 1.st.- Mgr. Justová -1500Kč/pololetí, čtvrtek 13,15-14,15h -divadélko -suterén
Důležité !
Není třeba se prokazovat negativním testem.
Kroužek se platí až po 1. absolvované hodině !