Základní škola a mateřská škola Sdružení

Vážení rodiče,
dle vašeho rozhodnutí je možné zastavit trvalé měsíční platby za stravné. Po návratu školy do běžného režimu, 
budou na úhradu stravy použity přeplatky evidované ve školní jídelně.
Vedoucí školní jídelny

V naší školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci školy a to v počtu cca 400 osob. Obědy připravují 4 zaměstnanci v naší kuchyni přímo v budově školy, kde je i jídelna s 98 místy u stolů.

Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, kdy oběd č.1 je vždy automaticky navolen. Změna na č. 2 se provádí na objednávkovém boxu v jídelně nebo mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Žákům nižších ročníků pomáhají vychovatelé ŠD nebo pedagogický dozor v jídelně. Změnit na č. 2 je možné nejpozději pátý den před zvoleným dnem.

Obědy jsou připravovány dle receptur pro školní stravování a skladba jídelníčku se řídí i spotřebním košem, který jídelna plní bez připomínek MČ Praha 4 odd. stravování. V nabídce jsou  i jídla bezmasá, obilninová, zeleninová a vybere si i strávník s alternativním způsobem stravování. V případě přechodné přísné diety je možné donesenou stravu v mikrovlnné troubě přímo v jídelně ohřát. Nabízíme formou bufetu výběr čerstvé zeleniny nebo ovoce a to 1 až 3 druhy. Ovoce i zelenina je částečně porcované a umožní tak dětem ochutnat více druhů. K volnému odběru jsou podávány nápoje a to vždy 2 druhy džusu, pitná voda, teplý čaj i neslazený a mléko. Děti mají možnost přídavků.

Cena obědů  -  způsob úhrady

Cena obědů je stanovena  vyhláškou č. 463/211 finanční limit na nákup potravin.

Každý strávník má nárok na odběr ,,dotovaného“ oběda  (platí pouze náklady na nákup potravin) po dobu pobytu ve škole a první den nemoci. Další dny nepřítomnosti ve škole je nutné stravu odhlásit.  

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Jestliže v době školních prázdnin na základě rozhodnutí ředitele školy je možnost školního stravování, pak žákům nelze poskytnout dotovaný oběd. Do ceny za stravování jsou  tak zahrnuty i věcné a režijní náklady.

Stravné se platí bezhotovostním převodem na  účet jídelny 71710878/5500 s uvedením VS dítěte (variabilní symbol dostane žák při nástupu do školy a je platný po celou dobu školní docházky) tak, aby platba byla připsána na účet jídelny nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce. Bez včasné úhrady nebude strava vydána. Případné přeplatky budou vždy vráceny na účet plátce na konci června (po dohodě s ved. jídelny kdykoliv)

Po zaplacení je strava přihlášena a při  nepřítomnosti  žáka  ve škole je nutné oběd odhlásit a to 24 hod předem nebo nejpozději do 7, 30 hod týž den ráno.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,                 telef.222 201 209.

Při nástupu žáka do školy je nutné zakoupit elektronický čip. Záloha na čip je 150,- Kč. Po ukončení docházky žák neponičený čip vrátí a bude mu vrácena záloha. Aktivovaný čip slouží k odběru stravy,  přihlášení se  do docházky  a otevírání vstupních dveří budovy školy.